سعی کنید در فعالیت های دلیل منطقی تصمیم ها بگویید، گاها دیده میشود که ما نوجوان را تنبیه میکنیم ولی دلیل آن را بیان نمیکنیم و نوجوان حس میکند که یک کینه شخصی یا یک تصیمیم شخصی غیر منطقی در مورد تنبیه او وجود داشته است.

حتی نوجوانان را بخاطر گناهانشان تنبیه نکیند که به طور کلی از مسایل دینی انزجار پیدا کنند، بلکه بیاید با روش تربیتی و تشویقی و بالا بردن سطح فکر نوجوانان، گناه کردن را از او بگیرید.

اُنس با کتاب خاطرات شهدا مثل کتاب شهید ابراهیم هادی در این زمینه میتواند به شما خیلی کمک کند.

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آنجل ورلد Photoshop Lands انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی شرکت سازه گستر نصر گزارش تخصصی معلم ابتدایی خبر پو باستان شناس اسوه حسنه